17 Nov 2016

Typographic streetart at Strandperle Hamburg 16:9